CorrectMyText    Usuário

 en ru de it fr es pt id uk tr

Húngaro idioma

Texto para a correcção do usuário André Schmid

Az ilyen kijelentés­eken kívül a Felperes barátaitól származó nyilatkoza­tokat, valamint Sophie által készített feljegyzés­eket és rajzokat is csatolunk, amelyek bizonyítjá­k az anya és lánya közötti szoros kapcsolato­t (09. sz. irat).
idioma: Húngaro   Conhecimento de línguas: Falante nativo

Login ou cadastre-se, a fim de revisar este texto!

Você pode alterar este texto, se especificar um húngaro em um dos seguintes níveis: Falante nativo

Por favor, corrija textos a húngaro:


Por favor, ajude a c a tradução:

Hungarian-Russian
Hungarian-English
Hungarian-English
Hungarian-Serbian